Time in controller:2021-10-18 18:01:31

Tidsbundna elavtal gäller under en i förväg överenskommen tidsperiod, varvid elen har ett fast pris under hela avtalstiden. Du kan välja fossilfri Klimat Mix eller den elproduktionsform som du helst föredrar. Dessutom är det möjligt att välja bytesrätt, med vilken du kan minska din elräkning om elpriset sjunker.

Klimat Mix

Klimat Mix elvatalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Energipriset hålls den samma under hela avtalsperioden. 

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: fossilfri
Pris: energi 8,45 cent/kWh
Grundavgift: 3,95 €/mån

Teckna avtal

Bekanta dig  med Klimat Mix

Vattenel

Vattenel har små utsläpp och erbjuder förnybar el utan extra avgifter.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % vattenel
Pris: allmän el 8,45 cent/kWh
Grundavgift: 3,95 €/mån

Teckna avtal 

Vindel

Vindel är EKOenergi certifierad av FNF.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % vindel
Pris: allmän el 8,45 cent/kWh
Grundavgift: 3,95 €/mån

Teckna avtal

Solel

Solel är energi producerad med solkraft.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % solel
Pris: allmän el 8,45 cent/kWh
Grundavgift: 3,95 €/mån

Teckna avtal

Kärnel

Som produktionsform är kärnkraften effektiv med endast små utsläpp.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % kärnel
Pris: allmän el 8,45 cent/kWh
Grundavgift: 3,95 €/mån

Teckna avtal