Time in controller:2021-10-18 16:09:36

Med ett elavtal med börsel kan du utnyttja elprisförändringarna och minska din elräkning. Börselavtal gäller tillsvidare och kräver ingen tidsbunden bindningstid. Prissättningen följer elbörsen Nord Pools spotpriser. EKO Timel är producerat med vindkraft.

Välj ett elavtal med börspris som passar just dig 

Timel Mix

Energipriset följer Nord Pool elbörsen spotpriser. Timel Mix elavtalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Avtalet gäller tillsvidare och kräver ingen tidsbunden bindningstid. 

Avtal: gäller tillsvidare
Produktionsform: fossilfri
Pris: spotpriset + 0,29 cent/kWh
Grundavgift: 2,95 €/mån

Teckna avtal

Bekanta dig med Timel Mix

EKO Timel

Ekologisk FNF-certifierad vindel, där priset varierar per timme.

Avtal: gäller tillsvidare
Produktionsform: grundel
Prisspotpriset + 0,39 cent/kWh
Grundavgift: 2,95 €/mån

Teckna avtal

Vad är börsel?

Kort om vattenfalls börsel

Med ett elavtal med börsel kan du utnyttja elprisförändringarna och minska din elräkning. Elen prissätts timvis efter elbörsen Nord Pools spotpriser för prisområdet som Finland tillhör. Du kan alltså på förhand planera din elkonsumtion till följande dygns billigaste timmar.


Elbörsens timvisa spotpriser kan ses en dag i förväg på Vattenfalls och Nord Pools webbplatser samt i timprismobilapplikationen som Fingrid tillhandahåller. Som kund hos Vattenfall kan du följa din egen elkonsumption och dess kostnader i Vattenfalls Min energi-tjänst.
Kunder med timel ska alltid ha en aktiverad, fjärrläsbar elmätare som levererar timserier. Elmätartyp kan kontrolleras hos den lokala distributionsnätsinnehavaren.

Ordlista för börsel

Börsel
Innebär el till marknadspris från Nord Pool.

Timel
Vattenfalls elavtal med helt transparent prissättning, eftersom den baseras på elbörsens timvisa spotpriser för prisområdet som Finland tillhör.

Spotpris
Elens faktiska marknadspris timme för timme hos Nord Pool.

Nord Pool
Handelsplats där elproducenter som säljer el och elåterförsäljare möts. Elmarknadspriserna bestäms på elbörsen med en timmes noggrannhet i enlighet med tillgång och efterfrågan.

Så bestäms timpriset

Prissättningen i avtalet Timel är helt transparent, eftersom den baseras på timvisa spotpriser för prisområdet som Finland tillhör. På spotpriset tillkommer aktuell moms som gäller för tillfället i Finland samt Vattenfalls marginal 0,29 cent/kWh. Utöver detta debiteras en grundavgift som är 2,95 €/mån.


Kostnad per timme är elförbrukningen den aktuella timmen multiplicerat med priset för motsvarande timme i Timelavtalspriset (momspliktigt spotpris + marginalen). Däremot är kostnaden per månad summan av kostnaderna för varje enskild timme per månad.

Ett räkneexempel för kostnad per timme där elförbrukningen är 10 kWh och det momspliktiga spotpriset 3,68 cent/kWh i prisområdet som Finland tillhör. 

Timel priset  (3,68 + 0,29) 3,97 cent/kWh
Energiförbrukning   10 kWh
Pris för en timme (3,97 cent/kWh x 10 kW) 39,7 cent

I räkneexemplet har man använt timvisa spotprisers medelvärde 2,97 cent/kWh (moms 0 %) för år 2015.