Time in controller:2021-10-18 15:58:10

Välj klimatsmart energi

Vi har utvecklat nya elavtal med helt fossilfritt producerad energi. 

Klimat Mix

Klimat Mix elvatalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Energipriset hålls den samma under hela avtalsperioden. 

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: fossilfri
Pris: energi 8,45 cent/kWh
Grundavgift: 3,95 €/mån

Teckna avtal

Bekanta dig  med Klimat Mix

Timel Mix

Energipriset följer Nord Pool elbörsen spotpriser. Timel Mix elavtalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Avtalet gäller tillsvidare och kräver ingen tidsbunden bindningstid. 

Avtal: gäller tillsvidare
Produktionsform: fossilfri
Pris: spotpriset + 0,29 cent/kWh
Grundavgift: 2,95 €/mån

Teckna avtal

Bekanta dig med Timel Mix

Elavtal - förnybar energi

Förnybar energi är miljövänligt. Vattenfalls vindel har fått certifieringen EKOenergi av Finlands naturskyddsförbund.

Vattenel

Vattenel har små utsläpp och erbjuder förnybar el utan extra avgifter.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % vattenel
Pris: allmän el 8,45 cent/kWh
Grundavgift: 3,95 €/mån

Teckna avtal 

Vindel

Vindel är EKOenergi certifierad av FNF.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % vindel
Pris: allmän el 8,45 cent/kWh
Grundavgift: 3,95 €/mån

Teckna avtal

Solel

Solel är energi producerad med solkraft.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % solel
Pris: allmän el 8,45 cent/kWh
Grundavgift: 3,95 €/mån

Teckna avtal

Fullvatten Kvartal

Elpriset uppdateras fyra gånger om året.

Avtal: fortlöpande avtal
Produktionsform: 100 % vattenel
Pris 1.10.2021 - 31.12.2021: 8,99 cent/kWh
Grundavgift: 3,50 €/mån

Teckna avtal

Börsel - Timbaserat elavtal

Med ett timbaserat elavtal kan du utnyttja elprisförändringarna och minska din elräkning.

Timel Mix

Energipriset följer Nord Pool elbörsen spotpriser. Timel Mix elavtalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Avtalet gäller tillsvidare och kräver ingen tidsbunden bindningstid. 

Avtal: gäller tillsvidare
Produktionsform: fossilfri
Pris: spotpriset + 0,29 cent/kWh
Grundavgift: 2,95 €/mån

Teckna avtal

Bekanta dig med Timel Mix

EKO Timel

Ekologisk FNF-certifierad vindel, där priset varierar per timme.

Avtal: gäller tillsvidare
Produktionsform: grundel
Prisspotpriset + 0,39 cent/kWh
Grundavgift: 2,95 €/mån

Teckna avtal

Fast pris elavtal

I tidsbundna elavtal har elen ett fast pris under hela avtalsperioden. 

Vattenel

Vattenel har små utsläpp och erbjuder förnybar el utan extra avgifter.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % vattenel
Pris: allmän el 8,45 cent/kWh
Grundavgift: 3,95 €/mån

Teckna avtal 

Vindel

Vindel är EKOenergi certifierad av FNF.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % vindel
Pris: allmän el 8,45 cent/kWh
Grundavgift: 3,95 €/mån

Teckna avtal

Solel

Solel är energi producerad med solkraft.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % solel
Pris: allmän el 8,45 cent/kWh
Grundavgift: 3,95 €/mån

Teckna avtal

Kärnel

Som produktionsform är kärnkraften effektiv med endast små utsläpp.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % kärnel
Pris: allmän el 8,45 cent/kWh
Grundavgift: 3,95 €/mån

Teckna avtal

Vill du inte binda dig för en fast period? 

Som alternativ till ett tidsbundet avtal kan du välja ett fortlöpande elavtal. 

Fullvatten Kvartal

Elpriset uppdateras fyra gånger om året.

Avtal: fortlöpande avtal
Produktionsform: 100 % vattenel
Pris 1.10.2021 - 31.12.2021: 8,99 cent/kWh
Grundavgift: 3,50 €/mån

Teckna avtal

Timel Mix

Energipriset följer Nord Pool elbörsen spotpriser. Timel Mix elavtalets energi är producerat helt fossilfritt med vatten-, vind- och kärnkraft. Avtalet gäller tillsvidare och kräver ingen tidsbunden bindningstid. 

Avtal: gäller tillsvidare
Produktionsform: fossilfri
Pris: spotpriset + 0,29 cent/kWh
Grundavgift: 2,95 €/mån

Teckna avtal

Bekanta dig med Timel Mix

EKO Timel

Ekologisk FNF-certifierad vindel, där priset varierar per timme.

Avtal: gäller tillsvidare
Produktionsform: grundel
Prisspotpriset + 0,39 cent/kWh
Grundavgift: 2,95 €/mån

Teckna avtal

Behöver du elavtal i Sverige?

Du kan välja elavtal från Vattenfall även i Sverige. Skaffa elavtal med fossilfri el till ditt sommarhus, hem eller arbetsplats.

Se våra svenska elavtal för privatpersoner och elavtal för företag.