Time in controller:2021-10-18 17:43:36

  • Du slipper bekymra dig över att förnya ditt avtal.

Avtalet är giltigt från och med första avtalsdagen utan tidsgräns.

  • Kräver inget tidsbundet åtagande.

Avtalet är inte tidsbundet, så du kan byta avtal när du vill.

  • Priset bestäms av elmarknaden.

Priset för fortlöpande avtal bestäms alltid av elmarknadspriset.

Fullvatten Kvartal

Elpriset uppdateras fyra gånger om året.

Avtal: fortlöpande avtal
Produktionsform: 100 % vattenel
Pris 1.10.2021 - 31.12.2021: 8,99 cent/kWh
Grundavgift: 3,50 €/mån

Teckna avtal

Fortlöpande avtal

Avtal: gäller tillsvidare
Produktionsform: grundel
Pris: rörlig
Grundavgift: 3,98 €/mån

Teckna avtal