Time in controller:2021-10-18 16:58:26

Förnybar energi sparar på miljön. Välj ett elavtal som har förnybar sol-, vind- eller vattenkraft som produktionsform. Du kan välja ett avtal till ditt hem, med antingen tidsbundet fast pris eller tillsvidare gällande börspris. Alla våra elavtal med förnybar energi är ursprungsverifierade.

Vindel

Vindel är EKOenergi certifierad av FNF.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % vindel
Pris: allmän el 8,45 cent/kWh
Grundavgift: 3,95 €/mån

Teckna avtal

Solel

Solel är energi producerad med solkraft.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % solel
Pris: allmän el 8,45 cent/kWh
Grundavgift: 3,95 €/mån

Teckna avtal

Vattenel

Vattenel har små utsläpp och erbjuder förnybar el utan extra avgifter.

Avtal: bindningstid 24 mån
Produktionsform: 100 % vattenel
Pris: allmän el 8,45 cent/kWh
Grundavgift: 3,95 €/mån

Teckna avtal 

Fullvatten Kvartal

Elpriset uppdateras fyra gånger om året.

Avtal: fortlöpande avtal
Produktionsform: 100 % vattenel
Pris 1.10.2021 - 31.12.2021: 8,99 cent/kWh
Grundavgift: 3,50 €/mån

Teckna avtal

EKO Timel

Ekologisk FNF-certifierad vindel, där priset varierar per timme.

Avtal: gäller tillsvidare
Produktionsform: grundel
Prisspotpriset + 0,39 cent/kWh
Grundavgift: 2,95 €/mån

Teckna avtal

Vattenfalls hållbarhetsarbete belönades

I februari 2017 fick Vattenfalls hållbarhetsarbete en guldplacering av den oberoende organisationen EcoVadis, som bedömer företags hållbarhetsarbete.


CSR-arbetet (Corporate Social Responsibility) handlar om företagens ansvar gällande deras samhälls- och miljöpåverkan, samt även socialt, ekonomiskt och miljömässigt, utöver de lagenliga kraven.


Bekanta dig med Vattenfalls projekt för hållbar utveckling.

När du väljer ekoel skyddar du vår miljö

EKOenergi är Finlands Naturskyddsförbunds miljömärkning för el. EKOenergi-märkningen har tilldelats Vattenfalls Fullvind och EKO Timel.


EKOenergins tilläggspris jämfört med annan el beror på att EKOenergin finansierar europeiska miljönätverksprojekt.


Du kan läsa mer om EKOenergi här.

Ursprungsgaranti för förnybar energi

Vattenfalls Fullvind, Fullvatten, Fullsol och EKO Timel är alla ursprungsverifierad el. Ursprungsgarantin är ett bevis på att elen är producerad enligt angiven förnybar produktionsform.


Vi köper alltid in den mängd garantier som det köpts el utifrån varje produktionsform. Tack vare detta är det möjligt att köpa bara vindkraft, även om det inte alltid blåser tillräckligt.


Du hittar mer information om elens ursprungsgarantier (på finska).