EPD Plus -sähköä Vattenfallilta

Edistä kestävää kehitystä – korkeimpien asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Vattenfallin tuottamalla sähköllä saat aina sähköä, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat hyvin alhaiset. Pieniä päästömääriä sähkön koko elinkaaren aikana ei voida kuitenkaan välttää. Elinkaari sisältää sähköä tuottavien voimalaitosten rakentamisen, käytön ja alasajon. Kasvihuonekaasupäästöjä muodostuu esimerkiksi valmistettaessa sementtiä ja terästä, joita käytetään mm. tuulivoimalaitosten rakentamisessa.

Sähkönkäyttäjän on vaikea vaikuttaa päästöihin muilla tavoin kuin pienentämällä sähkönkulutusta. Siksi tarjoamme mahdollisuuden sähkönkulutuksesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen kompensaatioon. Valitsemalla Vattenfallin EPD Plus -sähkön otat askeleen kohti ilmastoneutraalia toimintaa.

Ilmastokompensaatioita korkeimpien asetettujen vaatimusten mukaisesti

Sähkönkulutuksen päästökompensaatioiden lähtökohtana on valitsemasi tuotantomuodon EDP-sertifioidut ympäristöarvot. Se tarkoittaa, että kompensoimamme päästöt kattavat sähkön koko elinkaaren ja kaikki kasvihuonekaasut, ei pelkästään hiilidioksidia. Nämä ympäristöarvot koskevat nimenomaan Vattenfallin tuottamaa sähköä. Laskemme ympäristöarvojemme ja todellisen kulutuksesi pohjalta sähkönkulutuksen päästöjen kokonaismäärän (hiilidioksidiekvivalentteina). Kompensoimme päästöt ostamalla sertifioituja päästöjen vähennyksiä eli sertifioituja päästövähenemiä (CER eli Certified Emission Reduction) tai vapaaehtoisia päästövähenemiä (VER eli Voluntary Emission Reduction) ja mitätöimällä ne. Sertifikaatit tulevat tarkkaan valikoiduista hankkeista, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Sähkönkulutuksesi on silloin ilmastoneutraalia.

Kestävää kehitystä ilmastoneutraaleilla toiminnoilla

Vattenfall valitsee päästöjen vähennyssertifikaatit erityisen korkealle Gold Standard -tasolle asetetut vaatimukset täyttävistä hankkeista. Se tarkoittaa esimerkiksi, että päästöjen vähennys on ulkopuolisen tahon todentamaa ja hanke edistää samalla useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Kysy chatissa