Ilmastoneutraalia sähköä

Edistä kestävää kehitystä – korkeimpien asetettujen vaatimusten mukaisesti.

Vattenfallin tuottaman sähkön kasvihuonekaasupäästöt ovat hyvin alhaiset. Pieniltä päästömääriltä sähkön koko elinkaaren aikana ei voida kuitenkaan välttyä. Elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset kattavat esimerkiksi sähköä tuottavien voimalaitosten rakentamisen, käytön ja alasajon. Kasvihuonekaasupäästöjä muodostuu esimerkiksi valmistettaessa sementtiä ja terästä, joita käytetään muun muassa tuulivoimalaitosten rakentamisessa.

Sähkönkäyttäjän on vaikea vaikuttaa päästöihin muilla tavoin kuin pienentämällä sähkönkulutustaan. Siksi tarjoamme mahdollisuuden sähkönkulutuksesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen kompensaatioon. Valitsemalla Vattenfallin ilmastoneutraali EPD -sähkön otat askeleen kohti ilmastoneutraalia toimintaa.

 

Ilmastokompensaatioita korkeimpien asetettujen vaatimusten mukaisesti

Sähkönkulutuksen päästökompensaatioiden lähtökohtana on valitsemasi tuotantomuodon ympäristötuoteselosteen eli EPD:n vahvistamat lukemat ympäristövaikutuksista. Se tarkoittaa, että kompensoimamme päästöt kattavat sähkön koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset mukaan lukien kaikki kasvihuonekaasut, ei pelkästään hiilidioksidia. Nämä lukemat elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista koskevat nimenomaan Vattenfallin tuottamaa sähköä. Laskemme näiden ympäristövaikutusten ja todellisen sähkönkulutuksesi pohjalta päästöjen kokonaismäärän (hiilidioksidiekvivalentteina). Kompensoimme päästöt ostamalla sertifioituja päästöjen vähennyksiä eli sertifioituja päästövähenemiä (CER eli Certified Emission Reduction) tai vapaaehtoisia päästövähenemiä (VER eli Voluntary Emission Reduction) ja mitätöimällä ne. Sertifikaatit tulevat tarkkaan valikoiduista hankkeista, jotka vähentävät kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Sähkönkulutuksesi on silloin ilmastoneutraalia.

 

Kestävää kehitystä ilmastoneutraaleilla toiminnoilla

Vattenfall valitsee päästöjen vähennyssertifikaatit erityisen korkealle Gold Standard -tasolle asetettujen vaatimusten täyttävistä hankkeista. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että päästöjen vähennys on ulkopuolisen tahon todentamaa ja että hanke edistää samalla useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

 

 

Mukana Science Based Targets -ohjelmassa

Päästövähennyssuunnitelmamme on vahvistettu Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi.

Tutustu

Suomen vastuullisin energia-alan toimija

Kuluttajat valitsivat Vattenfallin Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi vuonna 2021, jo kolmantena vuonna peräkkäin.

Tutustu

Palkittua yhteiskuntavastuuta

Ecovadisin korkein Platinum-tason luokitus ympäristönäkökohtien, etiikan ja toimitusketjun vastuullisuuden osalta.

Tutustu

Askelia kohti fossiilivapaata elämää

Ilmaston kannalta positiivista kehitystä tapahtuu jatkuvasti. Haluamme kertoa etenemisestä kohti tavoitettamme mahdollistaa fossiilivapaa elämä.

Lue lisää

Kysy chatissa