EPD – ympäristömerkittyä sähköä

Asiakkaat asettavat yhä korkeampia vaatimuksia läpinäkyvyydelle ja luotettavuudelle. Ympäristöseloste tarjoaa selkeää, laadukasta ja vertailukelpoista tietoa tuotetun sähkön tuotantotapojen ympäristövaikutuksista.

Ympäristöselosteen tietoja voidaan siirtää suoraan vastuullisuusraporttiin tai käyttää viestinnässä ja markkinoinnissa.

Lue, miten voit hyödyntää elinkaarianalyyseja useilla eri käyttöalueilla, jotka voivat tuoda erilaisia kilpailuetuja.

Lue lisää

EPD tekee vertailun mahdolliseksi

EPD (Environmental Product Declaration; ympäristöseloste) on valtuutetun sertifioijan tekemä ja laatuvarmistama ympäristöselvitys. Se ei arvota ympäristövaikutuksia tai ympäristön huomioon ottamista, mutta sen avulla eri tuotteiden ympäristöominaisuuksia voidaan vertailla elinkaariarvioinnin pohjalta.

Elinkaarianalyysi (LCA, joka on lyhenne sanoista Life Cycle assessment) huomioi kaiken ympäristövaikutuksen – voimalan osien tuotannosta aina osien kierrättämiseen tai romuttamiseen.

EPD on asiakirja, joka antaa läpinäkyvää ja vertailukelpoista tietoa tuotteiden ympäristövaikutuksista. Se kertoo tuotettua kilowattituntia kohti kuluneista resursseista, syntyneistä päästöistä, jätteistä, kierrätyksestä ja maankäytöstä. EPD on läpinäkyvä tapa osoittaa yrityksen ympäristövaikutus, ja asiakkaat arvostavat sitä.

EPD:n hyödyt

  • laatuvarmistettuja lukuja päästöistä, resurssien käytöstä, vaikutuksista biologiseen monimuotoisuuteen jne.
  • objektiivisuus, perustuu ISO 14025 -sertifiointivaatimuksiin
  • vertailukelpoisuus, eli vaatimus alan yhteisistä säännöistä
  • laatutakuu, jonka ehtona on riippumattoman kolmannen osapuolen tekemä tarkastus.

Olemme ainoa EPD-sertifioitu sähköyhtiö Suomessa

Vattenfall on ainoana pohjoismaisena ja ensimmäisenä tuottajana maailmassa saanut kaiken sähkönmyyntinsä ympäristömerkityksi EPD-järjestelmän mukaisesti. Voimme tarjota liiketoiminnallenne tuotantokohtaisia sähköntoimitusvaihtoehtoja esimerkiksi tuulivoimalla, jolloin sähkön alkuperä on helppo jäljittää. Yrityksenne saa myös yleiskuvan toimitetun energian ympäristövaikutuksista.

Yritys saa riippumattoman tahon takuun sähkön alkuperästä ja sen ympäristövaikutuksista. Näitä tietoja se voi suoraan käyttää omassa viestinnässään. 

Kysy chatissa